«Ξεχωριστή Δημοτική Ενότητα οι Αδάμες»

Αναδημοσίευση Συνέντευξης

Ο Δημήτρης Κυριαζόπουλος

Ο Δημήτρης Κυριαζόπουλος

του Δημήτρη Κυριαζόπουλου 

Δημοσιεύεται στην εφημερίδα «ΑΜΑΡΥΣΙΑ» . Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 http://www.amarysia.gr/kifisia/sillogoiforis

Στα τέσσερα χρόνια «Καλλικράτη» τι κέρδισαν και τι έχασαν οι συνοικίες της Κηφισιάς; Μια από τις πιο ευαίσθητες περιοχές του Δήμου, εκείνη εκατέρωθεν της εθνικής οδού, διεκδικεί να χαρακτηριστεί ξεχωριστή Δημοτική Ενότητα, η 4η του καλλικρατικού Δήμου Κηφισιάς, ως απαιτεί η έκταση, ο πληθυσμός και οι ιδιαιτερότητες των προβλημάτων τους. Ο δραστήριος πρόεδρος του τοπικού Συλλόγου «Ο Κηφισός», Δημήτρης Κυριαζόπουλος, με τη συνέντευξή του στην «Α» διατυπώνει ευθέως το αίτημα των κατοίκων, δια της αποτιμήσεως του αποτελέσματος της νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης, που μάλλον δεν αποτιμήθηκε ούτε από του εκφραστές του, την πολιτεία, δηλαδή, αλλά ούτε και από τους ίδιους τους δήμους.

Στα τέσσερα σχεδόν χρόνια του καλλικρατικού Δήμου Κηφισιάς, έχουμε σήμερα έναν δήμο αποτελεσματικότερο;

Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να εκθέσω κάποιες απόψεις επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος του Δήμου μας αλλά & της Συνοικίας των ΑΔΑΜΩΝ.
Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα που μου θέτετε μέσα στα περιθώρια, από απόψεως εκτάσεως, που παρέχει μία συνέντευξη. Θα αρχίσω με το θέμα της αποτιμήσεως της οργανώσεως & λειτουργίας του καλλικρατικού Δήμου Κηφισιάς κατά τα πρώτα τέσσερα χρόνια της συγκροτήσεώς του (2011-2014), διευκρινίζοντας ότι η αποτίμηση αυτή δεν σχετίζεται με τον απολογισμό πεπραγμένων της διοικήσεως του Δήμου. Ασφαλώς μία τέτοια αποτίμηση που θα μας έλεγε, εάν αυτό που η Πολιτεία σχεδίασε και έθεσε σε εφαρμογή, λειτούργησε ως είχε προβλεφθεί, ήταν απολύτως επιβεβλημένη, ιδιαίτερα όταν της εφαρμογής της νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» δεν είχε προηγηθεί ως επεβάλλετο πιλοτική εφαρμογή αλλά ούτε και επαρκής διαβούλευση. Αυτό δεν έγινε ούτε από το Δημοτικό Συμβούλιο αυτεπάγγελτα, ούτε κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Εσωτερικών, ούτε έστω με τη μορφή κάποιας ημερίδας. Έτσι δεν έχουμε στη διάθεσή μας ένα κείμενο που θα μας έλεγε σήμερα κατά πόσο βασικοί οργανωτικοί και λειτουργικοί στόχοι που θα συνέβαλαν στην επίτευξη του γενικού στόχου «αποτελεσματικότερος» δήμος απαλλαγμένος των φαινομένων που αναφέρονται οι εκθέσεις του Γενικού Επιθεωρητού Δημόσιας Διοίκησης και όχι μόνον, είχαν επιτευχθεί και σε ποιο βαθμό. Δεν έχουμε δηλαδή μπροστά μας ένα κείμενο συμπερασμάτων, μία μελέτη να μας λέγει, π.χ. εάν έχει επιτευχθεί και σε ποιο βαθμό.
1ον: Η αναβάθμιση του έργου του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε αυτό να επικεντρώσει την προσπάθειά του στα σοβαρά θέματα που ένας καλλικρατικός Δήμος καλείται να αντιμετωπίσει, εκμεταλλευόμενο τη συνδρομή του νέου Οργάνου Διοικήσεως που συγκροτήθηκε γι’ αυτό το σκοπό, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2ον: Η μετάβαση από το δημαρχοκεντρικό σύστημα διακυβερνήσεως του Δήμου σε εκείνο που ο δήμαρχος θα ασκούσε περισσότερο επιτελικό ρόλο με τις δυνατότητες που του προσέδιδε η συγκρότηση ενός ακόμη Συλλογικού Οργάνου Διοικήσεως, του οποίου προήδρευε ο ίδιος, της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Και σε επίπεδο γειτονιάς ως ζωντανού κυττάρου της τοπικής κοινωνίας, πώς λειτούργησε η νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης;

Δεν έχουμε απάντηση επίσης:
α) Εάν η μετ’ εμφάσεως τονιζομένη από τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης ανάγκη, απαίτηση της ενίσχυσης της υπόστασης της γειτονιάς ως ζωντανού κυττάρου της τοπικής κοινωνίας, όπου υπήρξε διεύρυνση των Δήμων δια συνενώσεως, βρήκε την εφαρμογή της για όλες της περιοχές του Δήμου μας, π.χ. για την περιοχή των συνοικιών εκατέρωθεν του αυτοκινητοδρόμου (ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, ΚΑΤΩ ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΔΑΜΕΣ, ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ, ΠΑΝΟΡΑΜΑ).
β) Εάν λειτούργησαν επαρκώς οι υπό του νόμου προβλεπόμενες διαδικασίες για το όσα το άρθρο 214 του ΚΔΚ & το άρθρο 78 του Ν. 3852/2010 περί διαβουλεύσεως & προηγούμενης ενημέρωσης προ της λήψεως των αποφάσεων, ορίζουν.
γ) Εάν εξασφαλίσθηκαν με τα όσα ο ΚΔ Κ (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων) και ο Νόμος 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) ορίζουν, οι προϋποθέσεις ασκήσεως του σοβαρού ρόλου της αντιπολιτεύσεως, ιδιαίτερα ως προς τη σκοπιμότητα των λαμβανομένων αποφάσεων στα Συλλογικά Όργανα Διοικήσεως του Δήμου, η οποία σκοπιμότητα κατά το Σύνταγμα (άρθρο 102) δεν είναι επιτρεπτή από κανένα άλλο κρατικό όργανο (το Σύνταγμα επιτρέπει μόνο έλεγχο νομιμότητος στις αποφάσεις των οργάνων των ΟΤΑ). Η προσωπική μου άποψη που υποστηρίζεται από παρακολούθηση και μελέτη των σχετικών θεμάτων είναι ότι οι προαναφερθέντες ως οργανωτικοί και λειτουργικοί στόχοι (που δεν είναι οι μοναδικοί) δεν επετεύχθησαν στο βαθμό που επεβάλλετο, τουναντίον για κάποιους, π.χ. εκείνους που σχετίζονται με την ενίσχυση της υπόστασης της γειτονιάς, υπήρξε αρνητική εξέλιξη σε ό,τι αφορά τις γειτονιές (συνοικίες) του πρώην Δήμου Κηφισιάς εκατέρωθεν του αυτοκινητοδρόμου (Νέα – Κάτω Κηφισιά, Αδάμες, Καλυφτάκι -Πανόραμα).

Η πολυπόθητη συνένωση, δηλαδή, δεν επετεύχθη;

Τα κύρια αίτια αυτού του αποτελέσματος πρέπει να αναζητηθούν: Στη συνέχιση, εμμονή σε πρακτικές του παρελθόντος που ταίριαζαν στους μικρότερους ΟΤΑ (Δήμος, Κοινότητα) με περιορισμένες αρμοδιότητες και πόρους. Την άρνησή μας γενικώς να δεχθούμε, ό,τι αποτελεί σχεδόν κανόνα στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε., δηλαδή, την πιλοτική εφαρμογή προ της υλοποιήσεως μιας δομικής θεσμικής μεταβολής σε όλη τη χώρα, ως ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και να κάνουμε συστηματικό και σε εύλογο χρόνο απολογισμό (αποτίμηση) κατά την πορεία της υλοποιήσεως. Και, βεβαίως, την κύρια ευθύνη, όπως και κατά το παρελθόν, την έχει το υπουργείο Εσωτερικών το οποίο:
Δεν ζήτησε αυτή την αποτίμηση από τους Δήμους.
Δεν ενημερώνει – εκπαιδεύει εκείνους που καλούνται να υλοποιήσουν τις νέες δομικές θεσμικές αλλαγές με βραχυχρόνια σεμινάρια.
Δεν παρακολουθεί με συγκρότηση ειδικών ομάδων (task force) το πώς αυτές υλοποιούνται ώστε να παρεμβαίνει, απαιτώντας από πεπειραμένα στελέχη την εφαρμογή των ή διορθώνοντας τα κακώς ή ελλιπώς σχεδιασθέντα. Κλασικό παράδειγμα ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη (άρθρο 77 ν. 3852/2010) που ακόμη δεν λειτούργησε λόγω εσφαλμένης σχεδιάσεως και μη παρεμβάσεως του ΥΠΕΣ.

Κ. Κυριαζόπουλε θα ήθελα να μας δώσετε κάποιες περισσότερες πληροφορίες γι’αυτό που είπατε για το νέο ρόλο του δημάρχου και για την άγνωστη σχεδόν σε όλους μας Εκτελεστική Επιτροπή…

Προσωπικά θεωρώ το νέο ρόλο του δημάρχου ως μία των πλέον σημαντικών μεταβολών στο σύστημα διακυβερνήσεως και επομένως ανάλογα εκτιμώ και το ρόλο της «άγνωστης» ως αναφέρατε Εκτελεστικής Επιτροπής. Γι’ αυτό όμως θα αφήσω να μιλήσουν εκείνοι που σχεδίασαν τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», παραδίνοντας σχετικά κείμενα από μελέτες της Νέας Αρχιτεκτονικής και την εισηγητική έκθεση του νόμου 3852/2010.
Θα σας δώσω δύο κείμενα: Τον πίνακα θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος της συνοικίας μας, όπως αναφέρονται στο τελευταίο ενημερωτικό δελτίο. Τον πίνακα που δώσαμε εκπρόσωποι – μέλη Συλλόγων που δραστηριοποιούνται σε συνοικίες εκατέρωθεν του αυτοκινητοδρόμου στον κ. Θωμάκο, εκλεγέντα νέο δήμαρχο Κηφισιάς, κατά πρόσφατη συνάντησή μας (8/8/2014).

Οι γειτονιές ζητούν λύσεις
Κτίρια εκπαίδευσης, αποχέτευση, πλευρικά διόδια, κυκλοφοριακό και χωροταξικό τα κυριότερα προβλήματα

Ποια είναι τα κυριότερα θέματα της συνοικίας σας, τα οποία θέσατε υπόψη της νέας διοίκησης του Δήμου;

Θα σημειώσω τα ακόλουθα:
Σε ό,τι αφορά στα θέματα της συνοικίας μας, το χρονίζον θέμα της ανεπάρκειας της σχολικής στέγης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (10ο Νηπιαγωγείο, 9οΔημοτικό) στον οικισμό των ΓΡΑΜΜΟΥ – ΦΟΙΝΙΚΑ των ΑΔΑΜΩΝ, το οποίο δεν έχει βρει ακόμη τη λύση του παρά την πάροδο εξαετίας από της ιδρύσεως του 10ου Νηπιαγωγείου. Δυστυχώς, η κατάσταση που ανέφεραν δημοσιεύματα τοπικού Τύπου το 2008 και το 2011 συνεχίζει να υπάρχει.
Το ιδιαίτερα σοβαρό θέμα της κατασκευής του υπολειπομένου δικτύου αποχετεύσεως της συνοικίας που έχει έλθει η ώρα μετά την εκπόνηση της σχετικής μελέτης από την ΕΥΔΑΠ και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ (2008-2013) να δούμε τους επόμενους 2-3 μήνες εγκαθιστάμενο τον επιλεγέντα εργολάβο (να αρχίσει όπως λέγεται το σκάψιμο).
Ως προς τα γενικότερα θέματα της περιοχής των συνοικιών εκατέρωθεν του αυτοκινητοδρόμου (Συνοικίες Νέας – Κάτω Κηφισιάς, Αδάμες, Καλυφτάκι, Πανόραμα).
α) Θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με επιτυχία το λεγόμενο θέμα των πλευρικών διοδίων (αποτροπή επιβολής) αλλά και εκείνο της κατασκευής έργων στον αυτοκινητόδρομο που έχει αναλάβει το ΥΠΕΔΩΔΕ να εκτελέσει από το 2004 (κατασκευή ανισόπεδης διάβασης στην προέκταση της Ιλισίων, ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργία του βασικού αστικού άξονα Χ. Τρικούπη, Ελαιών, Ιλισίων, Εθνική Οδός, αναβάθμιση κόμβου Καλυφτάκι και έτσι:
1) Οι Κηφισιώτες να ξαναβρούν την ασφαλή και άνετη πρόσβαση προς τον αυτοκινητόδρομο (ρεύμα προς Αθήνα) χωρίς τη μακρά αναιτιολόγητο περιπορεία μέσω του ΒΙΟΠΑ.
2) Οι κάτοικοι των Αδαμών να απαλλαγούν από τη σημερινή απαράδεκτη κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική επιβάρυνση.
β) Να χαρακτηρισθεί η περιοχή συνοικιών εκατέρωθεν του αυτοκινητοδρόμου (Συνοικίες Νέας – Κάτω Κηφισιάς, Αδάμες, Καλυφτάκι, Πανόραμα) ξεχωριστή Δημοτική Ενότητα, η 4η του καλλικρατικού Δήμου Κηφισιάς ως απαιτεί η έκταση, ο πληθυσμός (20.000+) και οι ιδιαιτερότητες των προβλημάτων τους.
Ως προς τον Δήμο γενικότερα:
1. Το κυκλοφοριακό, γενικά ο αυτοκινητόδρομος με τα προβλήματα που αυτός δημιουργεί. Η Λεωφόρος Κύμης από Αττική Οδό έως Α/Κ ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ να αποτελέσουν αντικείμενο σοβαρής – συνεχούς παρακολούθησης (υπηρεσιακής & Οργάνων Διοικήσεως) για την εκδήλωση των απαιτουμένων ενεργειών.
2. Για το χωροταξικό και τις χρήσεις γης να εκδηλωθούν οι δυνατές ενέργειες (προσφυγή στο ΣτΕ κ.λπ.), ώστε να αποτραπεί η λαίλαπα που έχει ανακύψει με νομοθετικές παρεμβάσεις του ΥΠΕΚΑ σε ό,τι αφορά τις χρήσεις γης για τις οποίες το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφανθεί κατηγορηματικά αντίθετο προς τις ρυθμίσεις του ΥΠΕΚΑ.
Η «ΑΜΑΡΥΣΙΑ» έχει αφιερώσει δύο εκτενή ρεπορτάζ, σας δίνω και ένα δημοσίευμα που αναφέρεται στις ενέργειες του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού.
3. Να γίνει η σχετική παρέμβαση στο ΥΠΕΚΑ.
α) Για την κατάργηση των προβλέψεων των άρθρων 33 του Ν.Ο.Κ που ορίζει καταβολή εκ μέρους των ιδιοκτητών ακινήτων μέχρι απόσταση 250 μέτρων το 70% της τυχόν οφειλουμένης εισέτι αποζημιώσεως για κοινόχρηστους χώρους που προβλέπουν εγκεκριμένα ρυμοτομικά (σχετικό νομοσχέδιο θα έλθει στο 3οτμήμα διακοπών της Βουλής.
β) Για τη διεκδίκηση των πόρων του Πράσινου Ταμείου, εκ τακτοποιήσεων αυθαιρέτων στην περιοχή του Δήμου, πρόστιμα τακτοποιήσεως που ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ και ανήκουν κατά το νόμο στον Δήμο.


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>