Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς- Τετάρτη 16/10/ ΄13

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο και στο Δημαρχείο  (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 16-10-2013, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19.00, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:
  1. Επικύρωση πρακτικών της Συνεδρίασης   του Δ.Σ. στις  28-8-2013
  2. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.
  3. Συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως [διάρκεια συζήτησης: μία (1) ώρα].
  4. Έκτακτα θέματα.
  5. Τακτικά θέματα.
1.   Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 467/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά την έγκριση οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους  2012 του Δήμου Κηφισιάς (αρθρ. 3463/2006).
2.    Λήψη απόφασης επί της 468/2013 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία αφορά την έγκριση ταμειακού απολογισμού του Δήμου οκ. έτους 2012  (άρθρο 163 Ν. 3463/2006).
3.    Λήψη απόφασης για την έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Κηφισιάς.
4.    Λήψη απόφασης για την έγκριση 4ηςΤροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κηφισιάς  έτους 2013.
5.    Λήψη απόφασης για την κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2013.
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 2ηςΑναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», οικονομικού έτους 2013.
7.    Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΤΡΟΒΑΔΟΡΟΙ ΚΗΦΙΣΑΣ».
8.    Λήψη απόφασης επί της 73/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  η οποία αφορά την εφαρμογή της νέας αρίθμησης των ιδιοκτησιών της οδού Κουμαριάς στην Εκάλη.
9.    Λήψη απόφασης επί της 74/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  η οποία αφορά την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης επί της οδού Εμμ. Μπενάκη στην Κηφισιά, έμπροσθεν της οικίας του Πρέσβη του Περού, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προβλέπει η τεχνική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
10. Λήψη απόφασης επί της 70/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  η οποία αφορά την ονοματοδοσία του αθλητικού κέντρου της οδού Φασιδέρη, στη Δημοτική Ενότητα Εκάλης.
11. Λήψη απόφασης επί της 71/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  η οποία αφορά την αποξήλωση μειωτήρα ταχύτητας επί της ανωνύμου οδού μεταξύ των οδών Καλαποθάκη και Εσπερίδων στην Εκάλη.
12. Λήψη απόφασης επί της 72/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  η οποία αφορά την εγκατάσταση μεταλλικών  εμποδίων επί του πεζοδρομίου της οδού Άλσους στην Εκάλη.
13. Λήψη απόφασης επί της 483/2013 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία αφορά τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Δεμερτζή .
14. Προτάσεις για την βελτίωση της υποδομής του εκπαιδευτικού έργου στο Δήμο Κηφισιάς.
15. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 49/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εγγραφή του Δήμου Κηφισιάς ως συνδρομητή στην εφημερίδα Hellenic Mail.
16. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ύψους 2.650,00€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6235.01 με τίτλο «Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 6.400,00€ για το έτος 2013.
17. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης ύψους 180,00 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων»  προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013.
18. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των προμηθειών και επί της εκκίνησης της διαδικασίας απ΄ ευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες (ως η συνημμένη κατάσταση).
19. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των εργασιών/ παρεχομένων υπηρεσιών και επί της εκκίνησης της διαδικασίας απ΄ευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες (ως η συνημμένη κατάσταση).
20. Διαβίβαση του πρακτικού της επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ ( που ορίστηκε με τις υπ΄ αρ. 11/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου & 20/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ) για την απ΄ευθείας ανάθεση της προμήθειας υπό Κ.Α. 15.6481.17 «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου- ζαχαροπλαστείου», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 15.000,00 € για το έτος 2013.
21. Λήψη απόφασης επί της 27/2013 εισήγησης της ΔΕΠ για επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ποσού 51.510,12€ (ΚΑΠ β΄δόση 2013).
22. Λήψη απόφασης επί της 28/2013 εισήγησης της ΔΕΠ για επιχορήγηση (ΚΑΠ) ποσού 3.275,53€ στην σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης προς υλοποίηση του θεσμού που αφορά στον εθελοντή σχολικό τροχονόμο για το διάστημα από Ιανουάριο 2013 έως και Ιούνιο 2013.
23. Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών οφειλετών εγγεγραμμένων σε οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους για τα έτη 200,2008,2009,2010,2011,2012 (περ. δ. παρ. 1 αρθ. 174 Ν.3463/2006).
24. Λήψη απόφασης για την έγκριση επιστροφής ποσού εκατόν σαράντα ευρώ (140,00€) από τέλη οικογενειακού τάφου.
25. Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών οφειλετών εγγεγραμμένων σε οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους για το έτος 2013 (περ. δ. παρ. 1 αρθ. 174 Ν.3463/2006).
26. Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών από δαπάνη κατασκευής αποχετευτικού αγωγού.
27. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποδηλάτου σε κάτοικο της Νέας Ερυθραίας.
28. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποδηλάτου σε κάτοικο της Νέας Ερυθραίας.
29. Λήψη απόφασης για την έγκριση καταστροφής άχρηστων υλικών, σύμφωνα με τα αιτήματα των υπηρεσιών του Δήμου.

                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                 


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>