Απορρίφθηκε η προσφυγή του εξωραϊστικού Συλλόγου » ΤΟ ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ»


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ: 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ «ΑΝ.Α.Σ.Α.» ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Απολογηθείτε κύριε Χιωτάκη
  
Υπόλογος πλέον στους κατοίκους είναι ο Δήμαρχος για την απαράδεκτη αποσιώπηση ενός σοβαρότατου θέματος, όπως αυτό της Εγκατάστασης Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Αεριοποίηση Βιομάζας στο Καλυφτάκι Κηφισιάς,  μετά και την από 17-9-2013 απόρριψη της προσφυγής του Εξωραϊστικού Συλλόγου «ΤΟ ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ» από τον Υπουργό Περιβάλλοντος.
  
Αντί να πάρει έγκαιρα θέση, όπως όφειλε, μετά από συζήτηση με τους φορείς και τους κατοίκους της πόλης και σύγκληση σε συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου, αμέσως μετά την από 26-2-2013 σχετική πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής ο δήμαρχος σιώπησε ΠΕΡΙΕΡΓΑ, με αποτέλεσμα την υπ΄αρ. 124/16-4-2013,  θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που άνοιξε το δρόμο στην εγκατάσταση του εργοστασίου στη Κηφισιά, μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου στην Αττική.
  
Δυστυχώς η απόφαση αυτή μαθεύτηκε πολύ αργότερα από δημοσιεύματα στο τύπο (!).
  
Οι εν συνεχεία προσπάθειες των δημοτικών συμβούλων της ΑΝΑΣΑ να φέρουν το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο, παρά την ΥΠΟΠΤΗ πλέον συνέχιση της άρνησης του δημάρχου να συζητηθεί, καρποφόρησαν μετά την μαζική και αγωνιστική παρέμβαση των κατοίκων στην από 5-6-2013 έκτακτη συνεδρίασή του, που, κάτω από τη πίεσή τους, πήρε ομόφωνη απόφαση μη εγκατάστασης.
  
Έτσι, και παρ’ όλες τις υποσχέσεις του Περιφερειάρχη ότι θα αναθεωρούσε το Συμβούλιο τη γνωμοδότησή του, φθάσαμε στην από 20-6-2013 Απόφαση έγκρισης της πιο πάνω  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εναντίον της οποίας οι κάτοικοι προσέφυγαν τόσο στον  Υπουργό Περιβάλλοντος όσο και στο ΣτΕ.
  
Κάτω από την πίεσή τους, αναγκάστηκε και ο Δήμος να προσφύγει, χρεώνοντας έτσι επιπλέον τον προϋπολογισμό του, όπως και τους κατοίκους του, με έξοδα που θα μπορούσαν να τα αποφύγουν. 
Η χρηστή διοίκηση κύριε Δήμαρχε, πρώτα και κύρια αφορά εσάς προσωπικά.
  
Με βάση λοιπόν και τις τελευταίες αυτές αρνητικές εξελίξεις (απόρριψη από τον Υπ. Περιβ. της προσφυγής του Συλλόγου Καλυφτάκι), ο Δήμαρχος Κηφισιάς κ. Ν. Χιωτάκης είναι υπόλογος απέναντι στους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής και όχι μόνο αυτής.
  
Μήπως η Κηφισιά και ο δήμαρχός της αποτελούν την κερκόπορτα για την εγκατάσταση μεγάλου αριθμού τέτοιων εργοστασίων στην Αττική, που άλλοι δήμοι αρνήθηκαν έγκαιρα και αποφασιστικά στη Περιφέρεια;
  
Επιβάλλεται η άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου της Κηφισιάς επί του θέματος, προκειμένου να απολογηθεί ο κ. Χιωτάκης και να εξηγήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί απέκρυψε ένα τόσο σοβαρό θέμα από την τοπική κοινωνία.
  
Η ΑΝ.Α.Σ.Α. σε κάθε περίπτωση θα βρεθεί στο πλευρό των κατοίκων στο δίκαιο αγώνα για την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.
  
Επισημαίνουμε εδώ, το επίμαχο απόσπασμα του σκεπτικού της απόφασης του κ. Υπουργού (η υπογράμμιση δική μας):
«Επιπλέον, από το με αριθ. Πρωτ. 108814/13-6-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής προς τον Δήμο Κηφισιάς, το οποίο κοινοποιήθηκε και στον προσφεύγοντα Σύλλογο και το προσκόμισε ως σχετικό στην υπό κρίση προσφυγή, προκύπτει ότι με το ανωτέρω με αριθ. Πρωτ. 37868/26-2-2013 έγγραφο, ζητήθηκε από το Δήμο Κηφισιάς η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δημοσιοποίηση της σχετικής ανακοίνωσης και η αποστολή των απόψεών του εντός 15 ημερών αλλά ο Δήμος δεν απέστειλε απόψεις.
Στη συνέχεια, από τα σχετικά που προσκομίστηκαν από τον προσφεύγοντα Σύλλογο, προκύπτει ότι με το αριθ. Πρωτ. 24129/24-5-2013 έγγραφό του προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς, αυτός ζήτησε την άμεση σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση του επίμαχου θέματος και στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 237/6-6-2013 αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς για την εγκατάσταση της επίμαχης δραστηριότητας, δηλαδή μετά την πάροδο τριών (3) και πλέον μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν του με αριθ. Πρωτ. 37868/26-2-2013 εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής και κατόπιν σχετικού αιτήματος του προσφεύγοντα Συλλόγου.»

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26-2-2013       
Η Περιφέρεια Αττικής αποστέλλει ανακοίνωση προς το Δήμο Κηφισιάς για την κατάθεση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για το έργο Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Αεριοποίηση Βιομάζας.
Η Περιφέρεια Αττικής ζητάει από το Δήμο Κηφισιάς: α) την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δημοσιοποίηση της ανωτέρω μελέτης και β) την αποστολή απόψεων του Δήμου εντός 15 ημερών.
2.      ΗΜΑΡΟΜΗΝΙΑ 10-4-2013        
Πρόσκληση από τη Περιφέρεια Αττικής στο Δήμο Κηφισιάς, να παραστεί ο Δήμαρχος στην 15η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου όπου θα συζητείτο το θέμα.
3.      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16-4-2013       
Θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την υπ΄αρ. απόφαση 124/2013, για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Αεριοποίηση Βιομάζας.
4.      ΗΕΡΟΜΗΝΙΑ 15-5-2013
Κατά την προημερησία συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου τέθηκε ερώτημα στο κ. Δήμαρχο, από Δημοτικό Σύμβουλο εκπρόσωπο της ΑΝ.Α.Σ.Α. για τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση και τη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου και ζητήθηκε να μπει τακτικό θέμα συζήτησης, στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
5.      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17-5-2013.
Η Δημοτική Κίνηση ΑΝ.Α.Σ.Α. Κηφισιάς και ο επικεφαλής Δημοτικός Σύμβουλος Παν. Κανακάκης, απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση, καλώντας τους Φορείς της Πόλης να ενημερωθούν επί του θέματος, (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου στη Ν. Κηφισιά).
6.      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24-5-2013       
Κατατέθηκε υπόμνημα με αρ. πρωτ. 24129/24-5-2013 με υπογραφές κατοίκων από τον Σύλλογο ‘Το Καλυφτάκι» στο Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς να συζητηθεί το θέμα.
7.      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4-6-2013         
Δεύτερο υπόμνημα με τον υπ΄ αρ. πρωτ. 26609/4-6-2013, από τον Συλλόγο ‘Το Καλυφτάκι» να συζητηθεί ως έκτακτο θέμα την επομένη στο Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς, μια και το προεδρείο και παρά τα αιτήματα, δεν το συμπεριέλαβε στα τακτικά θέματα της ημερήσιας διάταξης.
8.      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5-6-2013         
Υπό τη πίεση της παρουσίας και απαίτησης των κατοίκων Κοινοποίηση το προεδρείο δέχεται να συζητηθεί ως έκτακτο το θέμα και παίρνει ομόφωνη αρνητική απόφαση, για εγκατάσταση μονάδας ΑΠΕ από αεριοποίηση βιομάζας στο Καλυφτάκι Κηφισιάς.
Για όλο το ιστορικό όπως καταγαγράφετε από την ΑΝ.Α.Σ.Α. ανοίξτε την ετικέτα Βιομάζα, στον παρακάτω σύνδεσμο. http://anasa2010.blogspot.gr
     Το Γραφείο Τύπου
  
Ολόκληρη η απόφαση  του Υπουργού ΕΔΩ: 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>