Οι Απόψεις μου για το Μακεδονικό

007

Οι Απόψεις μου για το Μακεδονικό Παναγιώτης Κανακάκης Αφορμή για τη διατύπωση απόψεων για το μακεδονικό ζήτημα, μου δίνεται από το ψήφισμα, που «ομόφωνα» έβγαλε το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Κηφισιάς, κατά την προτελευταία συνεδρίαση του, στην οποία απουσίασα λόγω Διαβάστε περισσότερα